Son Haberler
Anasayfa / Nedir (sayfa 2)

Nedir

Anemik Nedir

Anemik kan değerleri düşük olan kişi için kullanılan tıbbi bir terimdir. Anemik olan kişinin kan sayımında eritrosit sayısı ile hemoglobin miktarında azlık vardır. Anemi kansızlıktır anemik nedir sorusunun cevabı ise kısaca kansızdır. Devamını Oku »

Ambliyopi Nedir ?

Ambliyopi durumu kişinin gözünde hiçbir rahatsızlık ve sorun olmamasına rağmen gözlerden tembellik durumunun olmasına ambliyopi denir. Ambliyopi durumu sadece bir gözde olabileceği gibi iki gözde de görülebilir. Ambliyopi durumundan bahsedilebilmesi için kişinin gözünün görme keskinliğinde en az %20 oranında azalma olması gerekmektedir. Ambliyopi durumunun toplumda görülme sıklığı ise her 100 kişiden ikisinde görülür. Devamını Oku »

Agorafobi Nedir

Psikolojik bir rahatsızlık olan agorafobi nedir? Agorafobi bir tür korkudur ve bu korku açık bir alanda ve büyük bir bölgede yalnız kalındığı zaman hissedilen korkudur. Agorafobiye sahip olan kişiler kendilerini eve hapsederler. Agorafobiye sahip olan kişiler bulunduğu ortam kalabalık dahil olsa bir sorun ile karşılaşacakları zaman yardım alamayacaklarını ve bu durumdan uzaklaşmanın zor olacağını düşündükleri ortam ve durumlarda bulunmaktan korkarlar. ... Devamını Oku »

Absans Nedir?

Tıbbi terimlerden bir tanesi olan absans terimi genellikle absans nöbet olarak tanımlanmaktadır. Absans kısaca az süren şuur kaybı olarak tanımlanmaktadır. Absans nöbet ise bir epilepsi nöbetidir ve  primer jeneralize epilepsi nöbetleri arasında en sık görülenidir. Absans nöbetler birden ortaya çıkar ve birden ortadan kaybolur. Absans nöbetlerde kişi yaptığı işleri bırakır ve boş boş bakarak 3-4 saniye ile 30 saniye arasında ... Devamını Oku »

Asetabulum Nedir ?

Asetabulum insan vücudundaki uyluk kemiği ve kalça kemiğinin birlikte yaptığı oluk yani çukur bölgeye asetabulum denir. Asetabulum kırığı da bu bölgenin kırılması durumunda kullanılan bir tabirdir. Devamını Oku »

Adipoz Doku Nedir

Adipoz doku tıbbi bir terimdir ve yağ dokusu anlamında kullanılan bir terimdir. Adipoz doku yani yağ dokusu derinin altında ve bazı organların çevresinde, meme dokusu içerisinde ve kemik iliğinde bulunmaktadır. Adipoz dokuda genellikle bulunan hücre tipi adiposit hücre tipidir. İnsan vücudunda bulunan adipoz dokunun yağ dokusunun bulunma amacı enerji depolamaktır. Yağ dokusu yani adipoz doku kadınlarda kilosunun %22 sini oluştururken ... Devamını Oku »

Metabolik Asidoz Nedir ?

Metabolik asidoz normalde böbrekler ile atılması gerekmekte olan asit iyonları birikirse veya fazla miktarda bikarbonat iyonlarının yitirilmesi olayına denir. Metabolik asidozun ortaya çıkması altında böbrek yetmezliği, ishal, diabetik ketoasidoz, kalp durması, aspirin zehirlenmesi, ileostomi gibi nedenler yatmaktadır. Devamını Oku »

Anosmi Nedir

  Anosmi nedir sorusunun cevabı kısaca koku alamama olarak tanımlanabilir. Anosmi yani koku alamama geçici olarak veya kalıcı olarak ortaya çıkabilir. Grip ve nezle gibi rahatsızlıklarda burnun tıkanması ile geçici olarak ortaya çıkan anosmi durumu beyin tümörü ve yaşlılık gibi durumlarda kalıcı olarak ortaya çıkabilmektedir. Koku alma sağlık açısından tam olarak bir sorun teşkil etmese de kişinin yemeklerden tat alamaması gibi ... Devamını Oku »

Anoreksiya Nervoza Nedir

Anoreksiya Nervoza bir psikolojik hastalıktır ve bir tür yeme bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Anoreksiya Nervoza rahatsızlığına sahip olan insan kilo alma korkusunu çok büyük miktarlarda yaşar. Anoreksiya Nervoza olan kişiler kilo alma korkusundan ve kendilerini kilolu hissetmeleri nedeniyle beslenmesini kısıtlar öyle ki zayıf olan Anoreksiya Nervoza hastası kendini kilolu gördüğü için diyet yapar ve beslenmesini kısıtlar. Anoreksiya Nervoza olan kişiler kilolu olma korkusu nedeniyle yediklerini ... Devamını Oku »

Analjezik Nedir

Aneljezik nedir sorusunu genellikle tıbbi bir makalede, ilaç kullanım kılavuzunda gören kişiler soruyor. Analjezik ağrı kesen ilaçlara denir. Analjezik ağrı kesici anlamında da kullanılmaktadır. Yunanca bir kelime olan analjezik algia(ağrı) ve an(olmadan) anlamındaki iki Yunanca kelimenin birleşmesiyle türemiş bir kelimedir. Analjezik ilaçlar genel olarak merkezi sinir sistemine ve çevresel sinir sistemine etki eder. Tarihin uzun bir bölümünde insanoğlu ağrı problemini ortadan kaldırmak ... Devamını Oku »